Pokyny pre návštevníkov

  Turistické ciele | Mestá a obce | Chránené rezervácie | Mapy | Mapa  
Dunajec | Červený kláštor | Stará Ľubovňa | Vyšné Ružbachy
Webkamery | Chodníky | Fotogaléria | Popis | Výlety do okolia
Mapa

    Vážení návštevníci

    Vstupujete do jedinečného prírodného prostredia národného parku a stávate sa hosťami územia, kde nachádzajú svoj domov mnohé druhy živočíchov a rastlín. Správajte sa ohľaduplne, dodržiavajte ustanovenia Návštevného poriadku Pieninského národného parku a spoznávaním prírody prispejte k jeho ochrane.

    Už vopred Vám ďakujeme že:
- sa pohybujte sa len po verejných komunikáciách, značkovaných turistických chodníkoch a vyhradených trasách pre cykloturistov, vrátane lyžiarskej turistiky v zimnom období
- rešpektujete všetky obmedzenia pohybu vydané orgánom ochrany prírody
- rešpektujete vyhradené miesta pre stanovanie, táborenie, zakladanie ohňa a pre pristávanie športových lodí kajak, kanoe, ktorých splav umožňuje návštevný poriadok
- dodržiavate zákaz rušenia, usmrcovania, zraňovania, chytania a premiestňovania živočíchov a zákaz ničenia a poškodzovania ich biotopov a obydlí
- dodržiavate zákaz poškodzovania, ničenia, trhania, vykopávania alebo zbierania rastlín a zákaz poškodzovania alebo ničenia drevín
- dodržiavate zákaz voľného púšťania psov a nepohybujete sa so psami bez náhubku

    Veríme, že po prečítaní informácií o prírodných a kultúrnych hodnotách Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma budete ohľaduplnými návštevníkmi tohto kúta našej vlasti a spoznaním prírody Pienin prispejete k jeho ochrane.

Spiš | Gemer | Liptov | Horehronie | Slovenský raj | Vysoké Tatry | Nízke Tatry | Západné Tatry | Belianske Tatry | Veľká Fatra | Chočské vrchy
Pieniny | Spišský hrad | Chrám sv.Jakuba | hrad Ľubovňa | Krásna Hôrka | AquaCity | Bešeňová | Tatralandia | Vrbov | Vyšné Ružbachy