Jezioro Jezierskie
   Tekst    Mapa    Google Mapa


    Niewielkie jeziorko (919 m n.p.m., 0.5 ha) leżące pod stromym zboczem Magury Spiskiej, podlegający ochronie obiekt przyrody. Znajduje się w zwartym kompleksie lasów świerkowych, na południowy-wschód od miejscowości Jeziersko. Powstało w wyniku osuwania się skał w okresie starszego czwartorzędu. O trasie prawdopodobnego zsuwania można wnioskować z zagłębienia około 100 m ponad jeziorem oraz zapory, która się pod nim wytworzyła.
    Jezioro zbiera wody z okolicznych zboczy, ale zasilają go w przeważającej mierze źródła podziemne. Poziom jego tafli waha się w przedziale 2 m. Odpływ wody zabezpiecza Potok Jezierski. Z punktu widzenia geomorfologicznego jest to ważny obszar wzorcowy, na którym występują rzadkie gatunki torfowców.

MAPY:
               

GALERIE:
             


Spisz | Gemer | Liptów | Horehronie | Słowacki Raj | Wysokie Tatry | Niżne Tatry | Bielskie Tatry
Pieniny | Zamek Spiski | Kościół św. Jakuba | Zamek Lubowniański | Krasna Horka | AquaCity | Beszeniowa | Tatralandia | Vrbov | Wyżnie Rużbachy