PI02 Hrebeňom Spišskej Magury - východná časť

Magurské sedlo - Toporecké sedlo - Veterný vrch - Veľký Lipník

  Turistické ciele | Mestá a obce | Chránené rezervácie | Mapy | Mapa  
Dunajec | Červený kláštor | Stará Ľubovňa | Vyšné Ružbachy
Webkamery | Chodníky | Fotogaléria | Popis | Výlety do okolia
Mapa


    Poloha: Spišská Magura, severný Spiš.
    Východiskový bod: Magurské sedlo, zastávka SAD, parkovisko.
    Cieľový bod: Veľký Lipník, zastávka SAD, parkovisko.
    Časový rozvrh: Magurské sedlo - Toporecké sedlo 0h 30" - Predná Poľana 0h 45" - Riňava 0h 30" - Plontana 0h 30" - pod Veterným vrchom 0h 45" - Veterný vrch 0h 15" - pod Veterným vrchom 0h 15" - Kvasník 0h 15" - Čierťaž 0h 45" - Veľký Lipník 0h 30"

    Spolu: 5 hodín
    Prevýšenie: 521 m
    Mapa: Spišská Magura - Pieniny, mierka 1 : 50 000 (list 103), VKÚ, a.s., Harmanec.
    Sprievodca: Vysoké Tatry - Severný Spiš, edícia S batohom po Slovensku, Dajama, Bratislava.


    Náročnosť: Stredne náročná celodenná túra s malým prevýšením. Vedie prevažne zalesneným a turistami málo navštevovaným územím. Na čistinách a rázcestiach treba pozornejšie sledovať turistické značky.

    Základná trasa: Východiskom druhej časti prechodu hrebeňom Spišskej Magury je Magurské sedlo (949 m).
    Od autobusovej zastávky vykročíme na lesnú cestu označenú modrými turistickými značkami (2087a). Pretraverzujeme juhovýchodný svah Javora (942 m) a klesneme do lúčneho Toporeckého sedla (802 m).
    Na juhu uvidíme osamelú Vojniansku horu (930 m), ktorá sa spomína vo viacerých legendách a ľudových povestiach. Cez sedlo prechádza asfaltová cesta spájajúca obce Veľká Lesná a Toporec. Za sedlom vystúpime do zalesneného svahu Kameniarky (935 m). Za plytkým sedielkom nás čaká výstup po nie príliš zreteľnom chodníku na lúčny chrbát medzi Prednou poľanou (948 m) a Zimnou poľanou s výhľadmi na Zamagurie a Tatry. Na opačnom konci poľán odbočíme doprava pod západný svah Riňavy (1005 m).
    Značka vedie popod jej vrchol a po pohodlnej ceste cez les s čistinami prídeme na lúku s poľovníckou chatou Javor a prameňom. Pokračujeme lesom na rázcestie Plontana (1040 m), kde opustíme modrú značku a odbočíme doľava na zeleno značkovaný chodník (5713), ktorý je prepojením na červenú turistickú trasu vedúcu z Podolínca do Prielomu Dunajca (0905).
    Na túto diaľkovú trasu sa napojíme asi po 3 km chôdze po lesnej ceste s malým prevýšením na rázcestí Veterný vrch (1112 m), ktorý je najvyšším vrchom Spišskej Magury. Čaká nás záverečný úsek túry - zostup do širokej doliny Lipníka. Červená trasa vedie smerom na sever. Po krátkom klesaní nasleduje pohodlný úsek vedúci cez les. Krajina sa čiastočne otvára v okolí Kvasníka (1018 m).
    Cez pastviny a les zostúpime po mierne klesajúcom chrbte na homoľovitý vrch Čierťaž (787 m). Záverečný úsek je orientačne jednoduchý, pretože z poľnej cesty uvidíme cieľovú obec Veľký Lipník (580 m).

    Varianty: Ak na rázcestí pod Veterným vrchom odbočíme doprava, túru môžeme ukončiť vo Vyšných Ružbachoch (spolu 5h 00"). Základnú trasu môžeme absolvovať aj v opačnom smere (spolu 5h 45").

Spiš | Gemer | Liptov | Horehronie | Slovenský raj | Vysoké Tatry | Nízke Tatry | Západné Tatry | Belianske Tatry | Veľká Fatra | Chočské vrchy
Pieniny | Spišský hrad | Chrám sv.Jakuba | hrad Ľubovňa | Krásna Hôrka | AquaCity | Bešeňová | Tatralandia | Vrbov | Vyšné Ružbachy